Pojem kreativita je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorbu.

Znamená schopnosť ľudí poznávať predmety v nových vzťahoch a zmysluplne, no originálnym spôsobom, ich používať neobvyklým spôsobom. Znamená vidieť nové možnosti tam, kde zdanlivo nie sú, znamená odchyľovať sa od navyknutých schém myslenia a vytvárať nové možnosti.

Vybočte aj vy zo zabehnutých koľají. Naučíme vás rozvíjať vaše tvorivé myslenie a riešte situácie novým a neobvyklým spôsobom. Ukážeme vám, ako využijete kreatívne techniky v riadení, ako zlepšíte svoj tvorivý potenciál v praxi. Naučíme vás ako vytvárať myšlienkové mapy alebo rýchlejšie čítať.

V každom prípade to bude zaujímavé, prínosné ale aj zábavné.

Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť efektivitu svojho myslenia, ktorí chcú riešiť problémy ľahšie, a pozerať na ne z rôznych uhlov pohľadu.  manažérov, marketérov a tých, ktorý potrebujú pracovať s tvorivým tímom a rozvíjať vlastné tvorivé stránky osobnosti. Pre tých, ktorí preferujú tvorivé prístupy a chcú sa zdokonaliť v nekonvenčnom myslení. Prevencia proti syndrómu vyhorenia.

Ak ste to vy, pozrite si našu ponuku a začnite robiť veci inak.

 1. Kreatívne riešenia v živote
 2. Kreatívne techniky v riadení
 3. Myšlienkové mapy – aby zložité zostalo jednoduché
 4. Rýchle čítanie
Kreatívne riešenia v živote – Premeňte svoje myšlienky na skutočnosť

Chceli by ste využívať svoje schopnosti a s ľahkosťou riešiť vzniknuté situácie inak?  Viete  a cítite, že úlohy sa dajú riešiť aj inak, zaujímavejšie? Viete, že by vás to tešilo a bavilo? Potrebujete nájsť spôsob a techniky ako sa to dá? Naučíme vás rozvíjať vaše tvorivé myslenie a riešiť problémy novým a neobvyklým spôsobom. Pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť efektivitu svojho myslenia, ktorí chcú riešiť problémy ľahšie, a pozerať na ne z rôznych uhlov pohľadu.

 • Od rutiny k tvorivosti. Odbúranie rutiny – cesta ku kreativite.
 • Som kreatívec alebo rutinér? Identifikácia úrovne vlastnej tvorivosti.
 • Odkiaľ možno čerpať svoju kreativitu.
 • Bariéry vlastnej kreativity – ako ich odstrániť.
 • Kreatívne riešenie problémov – nácvik techník.
 • Práca s mozgom – techniky ktoré urýchlia rozvoj vašej tvorivosti.
 • Aplikácia techník kreativity – ako to urobiť inak.
Kreatívne techniky v riadení

Sú situácie, kedy je potrebné nahradiť stereotypné riešenia niečím novým. Treba zapojiť celý tím. Je potrebné nájsť spôsoby, ako „vytiahnuť“ z ľudí to najlepšie. Je dobré aby to ľudí bavilo a prichádzali s novými nápadmi. Ako vytvoriť tvorivé prostredie a vyvolať záujem. Pre všetkých manažérov, marketérov a tých, ktorý potrebujú pracovať s tvorivým tímom a rozvíjať vlastné tvorivé stránky osobnosti. Pre tých, ktorí preferujú tvorivé prístupy a chú sa zdokonaliť v nekonvenčnom myslení. Prevencia proti syndrómu vyhorenia.

 • Tvorivé tými a tvorivé osobnosti
 • Tvorivé prostredie a zásady tvorivej práce
 • Tímová spolupráca a vzájomná interakcia
 • Kreatívne nástroje v riadení – Brainstorming, Brainwriting, Synektika, M653, Nástenka a tvorba nápadov; Myšlienkové mapy, Mapa asociácii, Ishikawa diagram, Triedenie a usporiadavanie nápadov do logických štruktúr; Párové porovnávanie, Hlasovanie- určovanie priorít, Zmena uhlu pohľadu a ďalšie.
 • Nácvik a praktické využívanie techník podľa potreby
Myšlienkové mapy- aby zložité zostalo jednoduchým

Veľa povinností a úloh? Veľa nápadov a myšlienok? Potrebujete nájsť spôsob ako ich logicky a systematicky usporiadať aby boli jasnejšie a prehľadnejšie. Naučíme vás spôsob, ako z úloh, myšlienok alebo nápadov urobiť zaujímavý, zábavný a prehľadný diagram. Keď s ním budete aktívne pracovať, budete vždy vedieť čo práve teraz treba robiť. Pomáha šetriť a efektívne využiť čas. Mentálne mapy využijete skoro všade – keď plánujete, riadite, organizujete, vyhodnocujete, ujasňujete si komplikované veci alebo zaznamenávate váš myšlienkový pochod. Pre všetkých, ktorý chcú sprehľadniť svoje úlohy.

 • Hra alebo stratégia? Čo je to a ako to funguje.
 • Ako mapy zvýšia vlastnú produktivitu a kreativitu
 • Štruktúrovanie procesov a podpora myslenia a rozvoj nápadov
 • Ako urobiť dobrú mapu – typy, návody a postupy.
 • Individuálne a tímové mapy
 • Programy na tvorbu mentálnej mapy
Rýchle / aktívne čítanie

Potrebujete k svojej práci preštudovať veľa materiálov alebo kníh? Ste manažér, novinár, študent….. Alebo ste fanúšik čítania ale popri pracovnej zaneprázdnenosti si nestihnete nájsť dosť času na svoju záľubu?

Naučíme vás orientovať sa v množstve informácií. Efektívne prijímať a spracovávať podnety tak, aby ste  z nich mali úžitok, ušetrili čas a vyhli sa informačnému stresu. Ukážeme vám, ako ušetriť až štvornásobok času práve zefektívnením čítania a práce s textom.

Nebudete len rýchlejšie čítať, ale aj rozumieť súvislostiam textu a efektívne s ním pracovať.

Tréning zlepšuje celkovú koncentráciu, pamäť a uľahčuje proces učenia sa.

 • Otestovanie vlastnej rýchlosti čítania
 • Spôsoby bežného a trénovaného čítania
 • Techniky rýchleho čítania – nácvik
 • Aktívne čítanie – rýchle čítanie s porozumením
 • Formy a spôsoby spracovania textu
 • Zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér
 • Fixácia a zrakové rozpätie
 • Faktory ovplyvňujúce rýchle čítanie
 • Relaxačné a protistresové techniky
 • Testy rýchleho čítania
 • Kruhový tréning