NEPREDPOKLADAJ, POČÚVAJ, KOUČUJ

Koučovanie na každý deň

 • Termín a rozsah

  O novom termíne konania workshopu  vás budeme informovať.

 • Miesto

  Bratislava

 • Forma

  Interaktívna zážitková forma.
  Teória – diskusia – tréning (videotréning a aktívny individuálny nácvik).

  Môžete si pripraviť krátky popis situácie, v ktorej by ste chceli reálne niečo zmeniť. Budete s ňou počas nácviku pracovať.

  Toto je základná úroveň v „Koučovaní na každý deň“.
  Využite možnosť pokročiť v tejto téme v nasledujúcom jesennom termíne.

 • Obsah

  • Koučing v kontexte situačného vedenia.
  • Manažér, mentor alebo kouč?
  • Prínosy a účel koučingu.
  • Základné postoje a zručnosti kouča.
  • Štruktúra koučovacieho procesu.
  • Zautomatizovanie práce so štruktúrou GROW.
  • Nástroje a techniky koučingu – analógie, hľadanie a využívanie zdrojov, funkčné vzorce z minulosti, formulovanie a vizualizácia želaného cieľa, polarizácia.
  • Chyby a prekážky v koučingu.
  • Nácvik koučovacieho rozhovoru.
  • Možnosti využitia koučingu v praxi účastníkov.
  • Identifikovanie vhodných situácii a vhodných kandidátov z radov svojich pracovníkov, kolegov a priateľov, kde účastníci môžu začať prakticky skúšať koučovacie postupy.
 • Výsledok

  • Budete sa vedieť lepšie pýtať.
  • Uvedomíte si význam komunikačnej disciplíny a účelnej taktiky.
  • Zvládnete viesť druhých otvoreným spôsobom a pomáhať im samostatne myslieť.
  • Budete vedieť podporovať druhých v snahe myslieť samostatne, uvažovať hlbšie o príčinách a dôsledkoch toho, čo robia.
  • Mobilizovať vnútorné zdroje a prebúdzať motiváciu ostatných.
  • Rozvíjať vlastnú sebareflexiu.
  • Rozšírite si portfólio riadiacich a manažérskych prístupov.
  • Získate možnosť dohodnúť si ďalšie individuálne koučovacie stretnutia.
 • Pre koho

  Pre každého, kto chápe silu otázky a načúvania.
  Pre manažérov a riadiacich pracovníkov.
  Pre každého, kto chce viesť rozhovor na partnerskej úrovni v business aj neformálnom prostredí.

 • Lektor

  sandorMgr. Juraj Šándor

  Tréner, kouč, konzultant a facilitátor s bohatými praktickými skúsenosťami. Bude vás inšpirovať k novým možnostiam. Naučí vás nazerať na situácie z iného/nového uhla pohľadu.

Cena v € 280,- /bez DPH 336 .- /s DPH

V cene je zahrnuté:

poplatok za kurz, tréningový materiál, potvrdenie o absolvovaní kurzu, občerstvenie

Možnosti:

 • úhrada najneskôr 7 dní pred začatím tréningu
 • poplatok je prenosný – na iný termín, príp. inú tému alebo osobu

Zmena miesta konania, termínu a prednášajúceho lektora je vyhradená. Tréning sa koná pri dosiahnutí spodnej hranice počtu účastníkov. Budete informovaní najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom tréningu.

Kurz  organizujeme aj pre uzavreté firemné  skupiny. Obsah, termín a miesto sa nastaví podľa požiadaviek zákazníka.