Môžete si to dovoliť

Urobíme úvodný brief, identifikáciu vzdelávacích potrieb a prvotný návrh postupu. Všetkým klientom tento proces realizujeme zdarma. Súčasným aj budúcim. 

 

Pracujeme v štandardnom cenovom rozpätí

Komunikujeme otvorene

Opierame sa o kvalitných lektorov, znalosť tém, procesov a zvyklostí klienta

Zakladáme si na flexibilite, neformálnom prístupe a autentickej komunikácii

Vytvárame balance obsahu a ceny

Máme pocit záväzku voči klientom

Modelové ceny:

  • Kariérne poradenstvo:
    • Variant A   e-mail  konzultácia 39,- €
    • Variant B   osobná konzultácia 49,- €
  • Koučovacia hodina od 80 € (podľa témy, intenzity, frekvencie). Prvé stretnutie zdarma.
  • Tréning/Workshop od 162,- €/1 deň/ otvorená skupina (podľa témy, rozsahu, miesta konania, aktuálnej akcie).