fff

Projekt KREATIVITA

Vzdelávanie v kreatívnych postupoch

Potrebujete naštartovať nové riešenia zabehnutých pracovných postupov v tíme alebo podporiť vlastné tvorivé schopnosti? Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom ako nasmerovať energiu kreativity správnym smerom?

Kreatívne schopnosti sa v súčasnosti považujú za jednu z významných schopností v pracovnom aj osobnom živote.

Hľadajte nové inovatívne cesty spolu so skúsenými lektormi na zážitkovom tréningu.

Využite ponuku na bezplatné vzdelávanie.

PRE KOHO

Pre tých, ktorí sa chcú hľadať riešenia novým spôsobom a chcú rozvíjať svoju schopnosť „pozrieť sa na veci inak“. Pre záujemcov zo všetkých krajov Slovenska (mimo Bratislavského a Trnavského kraja).

Projekt  je orientovaný na zlepšovanie v 4 oblastiach.

  • Kreatívne riešenie problémov– hľadanie a uplatnenie iného pohľadu na tradičné situácie
  • Kreatívna spolupráca v tíme–  kreatívne metódy na zladenie tímu a jeho účinné, výkonové fungovanie
  • Vedenie tímu kreatívne– techniky, ktoré vás nasmerujú ku kreatívnym riešeniam a inováciám
  • Hľadanie – hodnotenie – komunikovanie nápadov– uplatnenie techník kreatívneho prístupu pre hodnotný celkový výsledok

KDE, AKO, KEDY, ZA KOĽKO?

  • Miesta realizácie budú vo viacerých regiónoch Slovenska (mimo Bratislavského a Trnavského kraja)
  • 3 dni, 10 členné skupiny, erudovaný lektor, otvorený a flexibilný prístup
  • Realizačná časť projektu začne a uskutoční sa počas roku 2019
  • Účasť na tréningoch je bezplatná

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Informácie o čase a mieste realizácie nájdete aktuálne na www. eruda.sk alebo fb eruda.

Otázky radi zodpovieme na rozvoj@eruda.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podporuje celoživotné vzdelávanie s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie, reaguje na požiadavky trhu práce.