fff

Projekt „Vzdelávanie v kreatívnych postupoch“

Kreativita nie je výsadou umeleckej scény. Kreativita je spôsob a forma, ako robiť zabehnuté veci inak. Je esenciou modernej produktivity práce a poznávacím znamením inovatívnych firiem.“

Projekt je rozdelený na štyri samostatné moduly tak, aby témami v oblasti Kreativita pokryl štandardné firemné prostredie.

 1. Kreatívna osobnosť v práci – tréning dáva jednotlivcom príležitosť pomenovať vlastný kreatívny potenciál.
 2. Kreatívna spolupráca v tíme – tréning je zameraný na fakt, že každý člen tímu má inú osobnú typológiu a preto aj odlišný kreatívny prejav.
 3. Kreatívny manažér – tréning pomáha manažérom porozumieť, že môžu využívať kreativitu na podporu výkonu tímu iba vtedy, keď rozvíjajú svoju vlastnú.
 4. Vedenie tímu kreatívne tréning definuje, ako je dôležité, aby zamestnanci vedeli, čo od nich manažér pri téme kreativita očakáva.

Viac informácií o zameraní jednotlivých modulov TU  

Projekt je realizovaný z prostriedkov EÚ. Tento fakt prináša budúcim účastníkom vzdelávania benefit v podobe celkovej úhrady nákladov na vzdelávanie z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Využite možnosť bezplatne zažiť tento výnimočný produkt, ktorý pomôže zlepšiť fungovanie ľudskej spolupráce, výkonnosť a následne aj fungovanie procesov. 

Info v médiách:

http://www.teraz.sk/ekonomika/vzdelavanie-v-kreativnych-postupoch/418161-clanok.html

PRE KOHO, AKO, KEDY?

Pre tých, ktorí chcú skúsiť „zabehnuté veci robiť inak“.

 • Určené pre všetky zamestnanecké a manažérske pozície.
 • Pre záujemcov zo všetkých krajov Slovenska (mimo Bratislavského kraja).
 • Rozsah jedného modulu sú 3 dni.
 • Malé,10 členné skupiny.
 • Skúsený tvorivý lektorský tím.
 • Môžete si vybrať jeden alebo viac modulov vzdelávania.
 • Prihlasovanie do projektu do 5/2020, realizácia končí 8/2020.

Viac informácii o projekte a o prihlasovaní cez Kontakty a kontaktný formulár.

VÝZVY