Vzdelávame a pomáhame v oblasti komunikačných, manažérskych, obchodných a sociálnych zručností. Na profesionálnom trhu sme od r. 2003.

Našimi klientmi sú firmy a jednotlivci ktorí potrebujú zmenu a posun v profesionálnom aj osobnom živote.

Môžete získať
null
ČAS A SERVIS

Nemusíte strácať svoj čas pokusmi skúška – omyl.  

Jednoducho nám popíšte čo potrebujete a očakávate v oblasti rozvoja.Poskladáme spolu tematický mix tak, aby vám dával zmysluplný a efektívny výsledok.

Celý organizačný servis môžete nechať na nás.

(miesto realizácie, ubytovanie, cataring, sprievodné služby)

null
ZDRAVÝ PRÍSTUP

Pracujeme s jednotlivcami aj so skupinami.

Ak chcete skupinu a nemáte ju, skúsime vám nejakú vytvoriť. Či pripravujeme program pre skupinu alebo jednotlivca pracujeme rovnako intenzívne.

null
KVALITU A TRENDY

Spájame  našu odbornosť  a nové  trendy.

Pracujeme s témami, ktoré poznáme a súčasne hľadáme nové prístupy. Pracujeme s profesionálnymi lektormi, ktorí pristupujú ku klientom empaticky, otvorene a autenticky. Lektora vyberáme s ohľadom na zloženie, potreby a atmosféru skupiny.

null
ZÁŽITKY A KONTAKTY

Vzájomné zdieľanie, nové skúsenosti, zážitky a ľudia. 

Zaži riešenie vlastných tém interaktívnym spôsobom v kontakte s ostatnými.

.

Vyberte si formu
null
PUZZLE

Vyskladanie tém do kompaktného celku s cieľom rozvíjať konkrétne profesijné potreby.Krátkodobejšie vzdelávanie.

null
SERIÁL

Cielený rozvoj od úrovne začiatočníckej až po istotu skúseného. Pretože profesionálne potreby a silné témy sa odkrývajú postupne. Dlhodobé vzdelávanie.

null
SEKVENCIA

Realizuje sa kratších blokoch, častejšie a intenzívnejšie (napr. 1x mesačne). Cieľom je udržanie kontaktu s témou a možnosť flexibilných zmien. Výhodou je možnosť získavať spätnú väzbu a rýchlu podporu lektora. Rozdelenie 1 témy na viac častí. 

null
EXPRES

Rýchly posun odtiaľ kde som, tam kde si želám byť. Riešenie akútnych tém.

Koučing, mentoring, workshopy, konzultácie.

Ako zvyčajne pracujeme
PRACUJEME
Výber z firemnej klientely